Posiadając zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i prowadząc jednocześnie firmę w Polsce z pewnością wyrejestrowałeś się z ZUSu, za namową firmy optymalizacyjnej. Czy ktokolwiek powiedział Ci, że potrzebujesz A1? Jak uzyskać A1 z UK?

Co się dzieje, gdy wyrejestrujesz się z ZUS?

Wyrejestrowałeś się z ZUS z datą podjęcia przez Ciebie zatrudnienia. Dostarczyłeś już kopię swojego kontraktu pani z okienka, a z czasem dostarczysz być może pierwszy payslip.
Być może pani od razu poprosiła Cię o dostarczenie:
– potwierdzenia nadania brytyjskiego numeru ubezpieczenia NINo,
– kopii umowy najmu mieszkania
– cennych informacji dotyczących Twojego pracodawcy, a także…
– dokumentu A1.

 

Co to jest A1?

A1 to oficjalny druk urzędowy, który obowiązuje w krajach członkowskich UE i wydawany jest przez państwo, w którym zainteresowany chce odkładać składki. Zatem jest to potwierdzenie, że podlegasz pod ustawodawstwo jednego kraju. Na przykład Wielkiej Brytanii.

 

Kto potrzebuje dokumentu A1?

Dokumentu A1 potrzebuje każda osoba, która:
– zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w dwóch różnych krajach w jednolitym czasie,
– prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z krajów członkowskich, a także jednocześnie zatrudniona jest w innym kraju na umowę o pracę,
– posiada jakąkolwiek inną potencjalną zbieżność ubezpieczeń w minimum dwóch krajach członkowskich.

 

Kto wydaje dokument A1?

A1 wydaje właściwy urząd państwa członkowskiego, który zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi. W Polsce jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w Wielkiej Brytanii dokument ten wydaje jednostka wyznaczona przez HM Revenue & Customs.

 

Czy mogę nie płacić składek ZUS jeśli nie posiadam A1?

Tymczasowo być może Ci się uda, jednak musisz pamiętać o tym, że ZUS upomni się o swoje. Prawdopodobnie poczeka nawet kilka lat, ponieważ urosną Tobie odsetki. Nie licz na to, że nie oddasz składek do ZUS, jeśli nie posiadasz A1. Poczytaj o tym na forach, które poświęcone są skutkom ubocznym optymalizacji ZUS.

 

Jak uzyskać A1 z UK?

To pytanie spędza sen z powiek wielu polskich przedsiębiorców, którzy jeszcze kilka lat temu obdarzyli zaufaniem firmy optymalizacyjne, a dziś borykają się z problemem jakim jest uzyskanie tego dokumentu.
Trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii:
– jakie dokumenty posiadasz, aby udowodnić swoją pracę w Wielkiej Brytanii?
– czy kiedykolwiek płaciłeś tam podatki?
– czy zbierałeś dokumenty potwierdzające podróże do Wielkiej Brytanii?
– czy Twoje dochody z Wielkiej Brytanii są wyższe niż dochody z Polski? (zostaniesz poproszony o wysokość dochodów uzyskanych w PL)
– czy praca w UK ma charakter marginalny?
– gdzie przebywa Twoja rodzina? Czy Twoje dzieci są nieletnie? Gdzie mieszkają i gdzie się uczą?
– czy posiadasz w Polsce nieruchomości na własność, czy jesteś tylko najemcą?

A także powołując się na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dn. 16 września 2009:

Do celów stosowania art. 12 ust. 2 rozporządzenia podstawowego kryterium stosowanym do określenia, czy działalność, którą osoba pracująca na własny rachunek wyjeżdża prowadzić do innego państwa członkowskiego, jest „podobna” do normalnie prowadzonej działalności na własny rachunek, jest rzeczywisty charakter działalności, a nie zakwalifikowanie jej przez to inne państwo członkowskie jako praca najemna lub praca na własny rachunek.

 

W tym samym czasie (w ciągu dwóch miesięcy od momentu wyrejestrowania z ZUS) ZUS może uruchomić procedurę bezpośredniego kontaktu z instytucją brytyjską. Jeśli tak się stanie, to urzędy ustalą między sobą pod jakie ustawodawstwo podlegasz.

 

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zweryfikować Twoją sprawę i ocenić REALNE szanse na otrzymanie zaświadczenia A1 z Wielkiej Brytanii.

 

Komentarze

komentarzy